Untitled Document

जिल्हाधिकारी कार्यालय लॉगिन

जिल्हा स्तरावरील खाते
1 मा.जिल्हाधिकारी
2 जिल्हा नियोजन अधिकारी
3 लेखा व वित्त अधिकारी
4 सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी
5 संशोधन सहाय्यक
यूजरनेम  
पासवर्ड   
पासवर्ड विसरला आहेत का ?
Untitled Document